Het Lindenhofje is in 1616 gebouwd als veilige woonplek voor weduwen. Dat was toen hard nodig. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Wij, de Amsterdamse stichting RCOAK, verkregen het Lindenhofje in 1801. Sindsdien woonden er oudere mensen, mensen in een lastige financiƫle situatie en recent zieke kinderen via het Leger des Heils.

Begin 2024 zijn er 21 appartementen. Via twee Amsterdamse zorginstellingen verhuren we de meeste hiervan aan medewerkers in de Amsterdamse ouderenzorg die in opleiding zijn. Omdat er weinig woningen zijn in de stad, trekken veel zorgmedewerkers ‘naar buiten’. Vaak gaan ze daar dan ook werken. Het tekort aan medewerkers in de zorg is in Amsterdam zo nog groter. Goede zorg voor ouderen begint natuurlijk met voldoende medewerkers die die zorg kunnen leveren!

Stichting RCOAK: voor ouderen en kwetsbaren

De precieze oprichtingsdatum van het RCOAK is onbekend maar het is ergens aan het eind van de 16e eeuw. De stichting is destijds opgericht om arme en oude katholieken in Amsterdam te helpen met eerste levensbehoeften zoals brood, turf en geld. Er zijn documenten dat de organisatie in bepaalde perioden wekelijks ruim 6.000 mensen ‘bedeelde’. Passend bij de doelstelling, bouwde het RCOAK in de 19e eeuw een grote woonzorg-voorziening voor ouderen in Amsterdam. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd dit door de overheid overgenomen. Dat maakte de weg vrij om ook in de rest van Nederland projecten te financieren gericht op het welzijn van ouderen. Dit doen we tot op de dag van vandaag!